กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

“การเติบโตของกรณีทุจริตในองค์กรกีฬาเยาวชนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นั่นคือ จุดเปลี่ยนที่องค์กรในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการกระทำ “ทุจริต” มากขึ้น”