การบริหารความเสี่ยง Risk management

มาบริหารความเสี่ยงในองค์กรกันเถอะ

ผู้ตรวจสอบภายในทุกท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า “ความเสี่ยง” (Risk) กันอยู่แล้ว ซึ่งหากเราย้อนรอยกลับไปดูถึงที่มาของคำว่า ความเสี่ยง จะทำให้ท่านเข้าใจความหมายของความเสี่ยงกันยิ่งขึ้น…

Chief Risk Officer คือตำแหน่งอะไร การบริหารจัดการความเสี่ยง

Chief Risk Officer หน้าที่นี้สำคัญไฉน…

หน่วยงาน หรือบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้กำหนดตำแหน่งหน้าที่งานที่สำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง นั่นคือ ตำแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผมได้แปลและเรียบเรียงเรื่องดังกล่าวไว้ในปี 2009…

GRC: Governance Risk and Compliance

GRC มีความสำคัญต่อองค์กรของคุณอย่างไร

บทความ What GRC Could Mean to Your Organization จากนิตยสาร Tone at the TOP ฉบับเดือนสิงหาคม 2010 ผมแปลและเรียบเรียงลงไว้ในวารสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในเมื่อปี 2010 ครับ และที่สำคัญ ปัจจุบันปี 2016 ตัวอักษรที่สำคัญสามตัวอย่าง “GRC” ยังมีความสำคัญต่องานตรวจสอบภายในอย่างยิ่งยวด สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่าน ลองอ่านบทความนี้ดู น่าจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GRC มากขึ้น