บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาททั้งการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และบทบาทในการให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าต่อองค์กร

ทั้งนี้ องค์กรที่ตระหนักถึงการตรวจสอบภายใน และต้องการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาใหม่ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

Riskless Solutions ให้บริการงานจัดตั้ง Set up รวมทั้ง การวางระบบให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Set up the Internal Audit Department)

สิ่งที่องค์กรของท่านจะได้รับ มีดังนี้

  • คู่มือการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Work Instruction),
  • กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter),
  • กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter),
  • Flow Chart การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอื่นๆ

หากองค์กรท่านมีความสนใจติดต่อได้ที่เบอร์  086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com หรือกรอกข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับทันที

Contact Us
First
Last
Sending