บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Management เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง ประสานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งเรื่องของข้อมูลการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ในการลด หรือปิดความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงนำเอาข้อมูลความเสี่ยงในร่วมในการจัดทำแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ที่ทำการรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ทั้งนี้ องค์กรที่ตระหนักถึงระบบการบริหารความเสี่ยง หรือต้องการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee โดยต้องการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เรายินดีให้บริการงานจัดตั้ง Set up รวมทั้ง การวางระบบให้กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

หากองค์กรท่านมีความสนใจติดต่อได้ที่เบอร์  086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com หรือกรอกข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับทันที

Contact Us
First
Last
Sending