บริการงานตรวจสอบตาม Project

บริการตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เป็นลักษณะโครงการ เฉพาะเรื่องที่ลูกค้าสนใจ ซึ่งเป็นการตกลงขอบเขตงานร่วมกัน อาทิ การตรวจสอบโครงการพิเศษตามช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง การตรวจนับสต็อกสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร การกำหนดนโยบายหรือระบบงานเฉพาะ เป็นต้น

หากองค์กรท่านมีความสนใจติดต่อได้ที่เบอร์  086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com หรือกรอกข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับทันที

Contact Us
First
Last
Sending