บริการ IA Outsourcing เหตุผลดีๆ ในการใช้ “Outsource” ทำงาน

บริการ IA Outsourcing เหตุผลดีๆ ในการจ้าง “Outsource” ทำงาน

ปัจจุบัน อาชีพผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อาชีพผู้ตรวจสอบภายในจึงกลายเป็นอาชีพที่จำเป็น

การจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือคนภายนอก หรือที่เรียกว่า IA Outsourcing จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

เหตุผลหลักๆ ที่งานตรวจสอบภายในจ้างจากบริษัท IA Outsource ถึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น

 • ลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการจ้างงาน รวมถึงสวัสดิการ
  การจ้าง IA Outsource นั้น บริษัทจะสามารถลดต้นทุนการจ้างงานได้มากทีเดียว นอกจากนี้แล้ว บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานอย่างเรื่องของสวัสดิการได้อีก
 • ความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบ
  การจ้าง IA Outsource ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเฉพาะทางด้านงานตรวจสอบภายในอยู่แล้วย่อมจะมีความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบ เนื่องจากบุคลากรของบริษัท IA Outsource นั้น มีทั้งทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบนั้น ทำให้ผลงานที่ออกมาได้คุณภาพซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์นายจ้างได้เป็นอย่างดี
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
  การที่บริษัทจ้างพนักงานประจำซึ่งไม่อาจเชื่อมั่นและแน่ใจได้ว่า พนักงานคนนั้นๆ มีความรู้ความสามารถที่ตอบโจทย์บริษัทหรือไม่ โดยเฉพาะลักษณะงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจ้างมืออาชีพ หรือ IA Outsource มาช่วยในการทำงานนั้นถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่นำมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยดูแลในงานดังกล่าว
 • การบริหารจัดการเรื่องเวลาได้เป็นอย่างดี
  บางครั้งงานตรวจสอบภายในที่ถูกดำเนินการโดยพนักงานภายในนั้น มักมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้งานในแต่ละโปรเจ็คต์ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ดังนั้น การเลือกใช้บริการของ IA Outsource ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และการบริหารงานด้วยความเป็นมืออาชีพก็ยิ่งช่วยให้งานในแต่ละโปรเจ็คต์เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • ความเป็นอิสระกับงานตรวจสอบภายใน
  หลายๆ ครั้งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นพนักงานภายในบริษัทนั้นมีปัญหาในเรื่องความเป็นอิสระในงานตรวจสอบ อาจด้วยเหตุผลต่างๆ นานา เช่น ความเกรงใจ นายใคร ลูกน้องใคร เส้นสาย Connection และเหตุผลอีกหลายร้อยข้อ แต่สำหรับการใช้บริการงาน IA Outsource นั้น เป็นการทำงานเป็นไปตามหน้าที่ที่นายจ้างกำหนดและเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนในการทำงาน IA Outsource มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถบอกปัญหา แนวทางการปรับปรุงแก้ไขได้โดยมีความเป็นกลาง ดังนั้น การให้งานผู้ตรวจสอบภายใน IA Outsource จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
 • ผลงานไม่คลิกกันก็ยกเลิกสัญญาได้นะ
  หากนายจ้างจ้างงานพนักงานประจำเข้ามาทำงานแล้วผลงานที่ออกมานั้นไม่ได้ตามคาดหวัง และเป็นช่วงที่เลยระยะเวลาการทดลองงานไปแล้วด้วยนั้น การเลิกจ้างงานพนักงานท่านนั้นๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ในทางกลับกัน สำหรับการจ้างงาน IA Outsource และพบว่า ผลงานที่ออกมานั้น ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของนายจ้าง คุณก็สามารถบอกยกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน ถือเป็นการจากลาด้วยดี และไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายชดเชยใดๆ อีกต่างหาก

จากเหตุผลข้างต้นซึ่งเป็นเหตุผลดี ๆ ในการจ้าง IA Outsource บางส่วนเท่านั้น ซึ่งหากท่านเป็นผู้ประกอบการและต้องการ IA Outsource มืออาชีพในการทำงาน พวกเรา “Riskless” จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกงานบริการตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก 

หากคุณสนใจใช้บริการ IA Outsource ติดต่อพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศร เบอร์โทร 086 – 379 – 8600 หรืออีเมล์มาได้ที่ info@risklesssolutions.com ได้เลยครับ

Comments

comments

(Visited 136 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *