กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

“การเติบโตของกรณีทุจริตในองค์กรกีฬาเยาวชนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นั่นคือ จุดเปลี่ยนที่องค์กรในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการกระทำ “ทุจริต” มากขึ้น”

บริการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ประเภทของการตรวจสอบภายใน มีอะไรบ้าง

งานตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคย อย่าง การตรวจสอบบัญชีการเงิน Financial audit หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน Operation audit ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกได้หลายประเภท บทความนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจประเภทของงานที่เราทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance Audit

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance Audit

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปบรรยายหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance Audit หลักสูตร CPIAT ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ถือโอกาสนำเนื้อหาที่น่าสนใจมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆ ได้ศึกษา หาความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือ Compliance Audit กัน

การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ (Effective Kickoff Meeting)

การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ (Effective Kickoff Meeting)

บทความเรื่อง “การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ” เป็นบทความที่ผมแปลและเรียบเรียบให้กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ลงในวารสารตรวจสอบภายในตั้งแต่ประมาณปี 2009 เห็นว่าเนื้อหายังคงมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงขอนำมาลงในเว็บของ Riskless Solutions เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้อ่าน เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับ